# Úvod do UNIXu (SWI095x1h), úloha na doma k 12. cvičení
#
# $DevNullCZ: ukol-12.txt,v 1.2 2005/05/18 19:18:45 jp Exp $
#

Napište program v AWK, který změní framerate titulků ve formátu MicroDVD a
posune je o příslušný počet milisekund (ve stovkách) dozadu/dopředu. Jako
parametry tedy program dostane původní framerate, cílový framerate a
posunutí (celé číslo ve stovkách). Formát souboru MicroDVD je tento:

{12}{45}text

Titulek je vždy na jedné řádce a bude (v tomto případě) zobrazen od 12-tého
do 45-tého frame. "text" je text titulku.