# Úvod do UNIXu (SWI095x1h), úloha na doma k 9. cvičení
#
# $DevNullCZ: ukol-09.txt,v 1.2 2005/04/22 22:05:58 jp Exp $
#

Napište skript, který pro vstup IP adresy a masky vypíše adresu
sítě, do které IP adresa patří. Například:

# jp@sarrix:~$ ./netname 10.99.99.99/24
# 10.99.99.0/24
# jp@sarrix:~$ ./netname 192.168.90.15/28
# 192.168.90.0/28
# jp@sarrix:~$ ./netname 192.168.90.17/28
# 192.168.90.16/28
# jp@sarrix:~$ ./netname 192.168.255.2/23
# 192.168.254.0/23
# jp@sarrix:~$ ./netname 198.133.219.25/9 
# 198.128.0.0/9

Hint:

# jp@sarrix:~$ echo 'obase=2; 173' | bc
# 10101101
# jp@sarrix:~$ printf "%08d\n" 101
# 00000101
# jp@sarrix:~$ echo 'ibase=2; 00000101' | bc
# 5

Jsem dost zvědaný na nejelegantnější řešení.