# Úvod do UNIXu (SWI095x1h), písemka, 2005-05-25
# SU1, Malá Strana, MFF UK
#
# Zadání se týká systému FreeBSD.
#
# $DevNullCZ: pisemka.zadani.txt,v 1.1 2005/05/25 21:00:27 jp Exp $
#

#---------------------------------------------------------------------------
# zadání písemky
#---------------------------------------------------------------------------

Jako vstup máte titulky ve formátu MicroDVD (.sub), které obsahují pouze
slova napsaná velkými písmeny. Pomocí slovníku "/usr/share/dict/web2"
udělejte co nejlepší aproximaci ideálního výsledku, kdy titulky obsahují
velké písmeno jen tam, kde to je potřeba (vlastni jména, začátek vět). Pokud
slovo ve slovníku nenaleznete, považujte ho za vlastní jméno. Chci, abyste
udělali alespoň toto:

  - vlastní jména (tj. slova, která ve slovníku začínají velkým
    písmenem) budou mít první písmeno velké (Washington)
  - slova, která ve slovníku nejsou, považujte za vlastní (Einstein)
  - nevlastní jména v množném čísle (množná čísla ve slovníku
    většinou nejsou) budou začínat malým písmenem (results)
  - slova na začátku vět budou začínat velkým písmenem.

Další tvary jako např. přítomný a minulý čas a(-ing, -ed) apod. můžete
ignorovat, pokud nestihnete. Nejde mi o zcela precizní řešení, ale chci
alespoň fukční kostru.

Titulky na testování jsou třeba zde:

  http://www.devnull.cz/mff/uvod-do-unixu/2005/a.beautiful.mind.CD1.sub

Hint ktery můžete a nemusíte potřebovat: comm(1); "[[:<:]]" a "[[:>:]]" pro
označení hranice slov pro "sed -E" (viz re_format(7)).

# UPDATE: rozšířené zadání pro vypracování doma - nestačí mi fční kostra,
# ale chci aby to rozumně fungovalo celé. Včetně přítomného času i minulého,
# případně dalších vylepšení které z toho logicky vyplynou.