Zadání písemky

(22.5.2008)

Příklad 1

Na vstupu máte matici čísel. Napište skript, který funguje jako filtr, a zpracuje matici tak, že na výstupu bude matice (m + 1)(n + 1), kde dodatečný sloupec bude obsahovat součty řádků, dodatečný řádek součty sloupců, a prvek [m + 1][n + 1] součet všech čísel původní matice. Příklad:

1 2		->		1 2 3
3 4		->		3 4 7
				4 6 10

Matice neobsahující pouze čísla nebo matice s nestejně dlouhými řádky se detekuje jako vadná.

Příklad 2

Skript dostane na vstup 3 parametry -- dir1, dir2 a shellovou masku. Vaším úkolem je zkopírovat soubory vyhovující dané masce z podstromu dir1 do dir2 s tím, že se zachová relativní cesta. Příklad:

maska: *.sh

dir1/							dir2/
	a/
	b/			->				/b
		xxx.sh							xxx.sh
	c/

Příklad 3

Vypište 10 nejdelších řádků souboru. Zachovejte jejich pořadí vůči sobě.

Omezení