Osnova přednášky Programování v UNIXu (NSWI015)

zimní semestr 2016/2017

Vezměte prosím na vědomí, že čísla slajdů neodpovídají současné verzi, je to jen orientační, protože slajdy se průběžně upravují.

1. přednáška (3.10.)
Administrativa, podmínky a pravidla, informace o cvičení
úvod, literatura, C, programátorské utility, konvence, princip překladu, linker, ar, make, dynamický linker
[slajdy 3-31]

2. přednáška (10.10.)
API vers ABI, debuggery, přehled headerů, main(), environment proměnné, zpracování přepínačů (getopt, getopt_long), struktura UNIXu, procesy, vlákna, programy
[slajdy 32-48]

3. přednáška (17.10.)
systémová volání obecně, knihovní funkce pro návratové hodnoty systémových volání, API pro soubory
[slajdy 49-53, 79-100]

4. přednáška (24.10.)
/etc/passwd, /etc/group, přístupová práva, identifikace procesů a souborů (UID, GID), set UID, práva pro soubory
skupiny procesů, job control, sessions, identifikace procesu, start a ukončení procesu a programu, ELF, roury
[slajdy 54-78], [slajdy 112-121]

5. přednáška (31.10.)
paměť procesů a jádra, virtuální paměť, stavy procesu, plánování procesů, sdílená pamět, mapování souborů do paměti
[slajdy 103-111, 122-125]

6. přednáška (7.11.)
dynamický přístup ke knihovnám, signály
[slajdy 126-128, 130-141]

7. přednáška (14.11.)
úvod do synchronizace procesů, zamykání (problém vzájemného vyloučení, lock soubory, zamykání pomocí fcntl, deadlock), System V IPC obecně, System V semafory.
[slajdy 143-160]

8. přednáška (21.11.)
síťová komunikace
[slajdy 162-186]

9. přednáška (28.11.)
select/poll, inetd, úvod do vláken, globální proměnné pro vlákna, vytvoření/ukončení/zrušení vlákna, fork a vlákna, signály a vlákna
[slajdy 187-205]

10. přednáška (5.12.)
synchronizace vláken, reentrantnost funkcí, nepřenositelná volání pro vlákna
[slajdy 206-219]

11. přednáška (12.12.)
vývoj, standardy

12. přednáška (19.12.)
úvod do systému souborů, přístup k zařízením, fyzické uložení filesystému, organizace filesystémů s5 a ufs, navigace v adresářích, linky, vývoj ve správě adresářových položek, VFS, otevřené soubory z pohledu jádra, různé způsoby zajištění konzistence souborového systému, fsck

13. přednáška (9.1.)
debugging


Poslední změna: