Zkoušky

Prerekvizity

Ke zkoušce není potřeba zápočet. Pokud jste nechodili na cvičení, ověřte si, že vám ještě funguje účet do labu (zkuste se přes SSH přihlásit na jeden z unixových strojů uvedených nahoře). Pokud ne, řešte se službou, ja vám v tomto pomoci nemohu.

Termíny

Termíny budou ve školním informačním systému a budou většinou odpoledne v druhé polovině týdne, cca od 14h. Pokud bude zájem několika lidí, může být předtermín. O zkouškovém bude pravděpodobně každý týden jeden termín asi mimo prvního (není o něj většinou zájem). Pokud bude zájem, bude v září ještě jeden termín, a bude nejspíš někdy v jeho druhé polovině. Den před vaším termínem se podívejte na hlavní stránku předmětu na sekci News, jestli nejsou nějaké změny. Celkově to vychází na cca 5 termínů. Na termínech je vždy místo, respektive posledních pár let tomu tak bylo.

Nástroje

Měli byste být schopni odladit svůj program pouze za použití terminálů, programových nástrojů spouštěných z příkazové řádky (gcc, make, ld, ...) a editoru vim (vi). To jsou znalosti z prvního ročníku a z této přednášky. To, že v den zkoušky v labu zrovna nefunguje vaše oblíbené integrované vývojové prostředí a vy neumíte pracovat v ničem jiném, opravdu není můj problém. Jestli se vám lépe pracuje z vašeho notebooku, klidně pracujte z něj, způsob odevzdání práce dohodneme na místě.

Pravidla

Ke zkoušce se přihlaste ve školním informačním systému. Pokud se na termín nehodláte dostavit, je nutné se odhlásit do 22:00 předchozího dne (pak již vám to systém nedovolí). Nedostavení se ke zkoušce je považováno za propadlý termín. Přihlásit je možné se kdykoli.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zkoušky trvá 2.5 hodiny a jejím obsahem je napsání krátkého programu používajícího služby UNIXu. Písemka se píše u počítače, vaše řešení mi na konci uložíte do write-only adresáře. Je dovoleno používat jakoukoli literaturu nebo materiály (slajdy a poznámky z přednášky, mé ukázkové příklady, knihy, manuálové stránky, příklady které jste si napsali při učení, web včetně vyhledávání apod.). Není samozřejmě dovoleno jakkoli s kýmkoli komunikovat (studenti okolo vás, mail, chat, talk, ...). Není pochopitelně dovoleno přistupovat ani do /home adresáře mimo váš domovský adresář -- není prostě dovoleno komunikovat mezi sebou jakýmkoli způsobem.

Ústní část zkoušky má dvě části:

  1. diskuse nad písemkou. Nezapomente použít přepínač -Wall, psát přehledně a správně otestovat alespoň jedno systémové volání a pak všechna ,,důležitá'' (např. open). To znamená, že testovat návratové hodnoty třeba funkcí pro zamykání/odemykání mutexů není nutné. Jinými slovy - pokud víte co děláte, můžete některý kód vynechat.
  2. teorie (2 otázky + doplňující otázka v případě nerozhodné známky). Při ústní zkoušce nejsou dovolené žádné pomůcky.

Okruhy otázek (en) pro tento rok, ukázkové zadání příkladů ze zkoušek z minulých let.

Hodnocení

Pokud vám zkouškový program nefunguje podle zadání, rovná se to neúspěšnému termínu. Podle kvality implementace, případných nalezených drobných chyb a diskuze nad řešením je rozhodnuto o známce z první části.

"Oblíbené" oblasti, ve kterých chyba znamená propad známky o stupeň či dva:

Hodnocení teoretické části je souhrnné hodnocení daných dvou otázek. Pokud není výsledná známka této části alespoň za tři, rovná se to neúspěšnému termínu.

Celkové hodnocení se skládá z hodnocení ústní a písemné části; obě tedy musí být minimálně za tři. Při nerozhodné známce rozhoduje třetí otázka pro ústní část.


Poslední změna: