Osnova přednášky Programování v UNIXu

zimní semestr 2008/2009

1. přednáška (7.10)
Administrativa, podmínky a pravidla, informace o cvičení, průřez celou přednáškou s ukázkou příkladů.
[slajdy 1-210]

2. přednáška (14.10)
úvod, literatura, vývoj, standardy, C, programátorské utility, konvence, princip překladu, linker, ar, make, dynamický linker
[slajdy 1-32]

3. přednáška (21.10.)
API vers ABI, debuggery, přehled headerů, main(), environment proměnné, zpracování přepínačů (getopt, getopt_long), struktura UNIXu, procesy, vlákna, programy
[slajdy 32-50]

(28.10.) prednaska neni, je statni svatek

4. přednáška (4.11.)
systémová volání obecně, knihovní funkce, API pro soubory
[slajdy 51-52, 77-98]

5. přednáška (11.11.)
/etc/passwd, /etc/group, přístupová práva, identifikace procesů a souborů (UID, GID), set UID, úvod do systému souborů, přístup k zařízením, fyzické uložení filesystému, organizace filesystémů s5 a ufs, navigace v adresářích, linky, vývoj ve správě adresářových položek, VFS, otevřené soubory z pohledu jádra, práva pro soubory, různé způsoby zajištění konzistence souborového systému, fsck
[slajdy 55-77]

6. přednáška (18.11.)
skupiny procesů, job control, sessions, identifikace procesu, start a ukončení procesu a programu, roury
[slajdy 109-117]

7. přednáška (25.11.)
paměť procesů a jádra, virtuální paměť, stavy procesu, plánování procesů, sdílená pamět, mapování souborů do paměti
[slajdy 101-109, 120-123]

8. přednáška (2.12)
dynamický přístup ke knihovnám, signály
[slajdy 124-125, 127-138]


čísla dalších slajdů neodpovídají současné verzi, dám to postupně do pořádku

9. přednáška (9.12.)
úvod do synchronizace procesů, zamykání (problém vzájemného vyloučení, lock soubory, zamykání pomocí fcntl, deadlock), System V IPC obecně, System V semafory.
[slajdy 135-153]

10. přednáška (16.12.)
síťová komunikace
[slajdy 154-175]

11. přednáška (6.1.)
select/poll, inetd, úvod do vláken
[slajdy 176-193]

12. přednáška (13.1.)
synchronizace vláken, reentrantnost funkcí, nepřenositelná volání pro vlákna
[slajdy 194-205]