3. přednáška

Opět jsem používal materiály z minulého roku, hlavně 3.