Osnova přednášky v zimním semestru 2005/2006

1. přednáška (4.10)
úvod, literatura, vývoj, standardy, C, programátorské utility, konvence, princip překladu, linker, ar, make, debuggery, přehled headerů
slidy 1-31]

2. přednáška (11.10.)
main(), environment proměnné, zpracování přepínačů (getopt, getopt_long), struktura UNIXu, procesy, vlákna, programy, systémová volání, knihovní funkce,
slidy 32-45]

3. přednáška (18.10.)
API pro soubory
[slidy 68-88]

4. přednáška (25.10.)
/etc/passwd, /etc/group, přístupová práva, identifikace procesů a souborů (UID, GID), set UID, úvod do systému souborů, přístup k zařízením, fyzické uložení filesystému, organizace filesystémů s5 a ufs, navigace v adresářích, linky, vývoj ve správě adresářových položek
[slidy 46-61]

5. přednáška (1.11.)
VFS, otevřené soubory z pohledu jádra, práva pro soubory, různé způsoby zajištění konzistence souborového systému, fsck, skupiny procesů, job control, sessions, identifikace procesu, start a ukončení procesu a programu
[slidy 62-67, 97-104]

6. přednáška (8.11.)
roury, paměť procesů a jádra, virtuální paměť, stavy procesu, plánování procesů, mapování souborů do paměti
[slidy 105-106, 89-96]

7. přednáška (15.11.)
sdílená paměť, mapování souborů do paměti, dynamický přístup ke knihovnám, signály
[slidy 107-122]

8. přednáška (21.11.)
zamykání (problém vzájemného vyloučení, lock soubory, zamykání pomocí fcntl, deadlock), System V IPC obecně, System V semafory.
[slidy 123-140]

9. přednáška (29.11.)
síťová komunikace
[slidy 143-163]

10. přednáška (6.12.)
select/poll, úvod do vláken
[slajdy 164-178]

11. přednáška (13.12.)
synchronizace vláken
[slidy 179-190]

12. přednáška (21.12.)
správa systému
[slidy 191-205]

13. přednáška (3.1.)
přednáška není
[]

14. přednáška (10.1.)
UNIX tips and tricks (?)